CS Source Admin Komutları
 • ma_aban_name ma_aban_name “player” 5 > : Eklenen isimdeki oyuncu servera girince veya serverde isim değiştirip bu yasaklı isim yapınca girilen süre kadar otomatik Banlanır. ( Süre “0″ ise sınırsız ban olur )

 • ma_aban_pname İsminin bir kısmı> < ma_aban_pname “play” 5 > : Oyuncu servera girince isminin bir kısmı bu eklenen isimle uyuşuyorsa girilen süre kadar otomatik olarak Banlanır. ( Süre “0″ ise sınırsız ban olur )

 • ma_admingroups ma_admingroups > : Admin grubunun kısıtlama bilgilerini gösterir.

 • ma_admins ma_admins > : O an serverde bulunan adminleri ve kısıtlamalarını gösterir.

 • ma_akick_ipİp Adresi> < ma_akick_ip “192.168.1.1″> : Eklenen ip adresinde bir oyuncu girdiğinde otomatik kicklenir.

 • ma_akick_name ma_akick_name “player” > : Eklenen isimdeki oyuncu servera girince veya serverde isim değiştirip bu yasaklı isim yapınca otomatik Kicklenir.

 • ma_akick_pnameİsminin bir kısmı> < ma_akick_pname “player” > : Oyuncu servera girince isminin bir kısmı bu eklenen isimle uyuşuyorsa otomatik olarak Kickleir.

 • ma_akick_steam ma_akick_steam “1234567″ > : Eklenen steam id sine sahip bir oyuncu servera girince otomatik olarak kicklenir.

 • ma_ashow_ip ma_ashow_ip > : Otomatik olarak kicklenecek ip leri [autokick_ip.txt] görüntüler.

 • ma_ashow_name ma_ashow_name > : Otomatik olarak kicklenecek isimleri [autokick_name.txt] görüntüler.

 • ma_ashow_pname ma_ashow_pname > : Otomatik olarak kicklenecek kısmi isimleri [autokick_pname.txt] görüntüler.

 • ma_ashow_steam ma_ashow_steam > : Otomatik olarak kicklenecek steam id leri [autokick_steam.txt] görüntüler.

 • ma_balance ma_balance > : Takımları otomatik olarak dengeler.

 • ma_ban ma_ban “player,play,1234567,12345″ 0 > : Oyuncuyu girilen isminden, steam id sinden veya oyuncu id sinden, STEAM ID sine göre belirtilen süre kadar banlar. ( Süre “0″ ise sınırsız ban olur.)

 • ma_banip ma_banip “player,play,1234567,12345″ 0 > : Oyuncuyu girilen isminden, steam id sinden veya oyuncu id sinden, IP ADRESİNE göre belirtilen süre kadar banlar. ( Süre “0″ ise sınırsız ban olur.)

 • ma_beacon1|0> < ma_beacon “player,play,1234567,12345″ 1 > : Oyuncu etrafında kırmızı halkalar oluşturur. Başka bir deyişle oyuncuyu sinyal verici durumuna getirir.

 • ma_blind ma_blind “player,play,1234567,12345″ 255 > : Girilen değer kadar oyuncuyu gör eder/ekranı grileştirir.

 • ma_browse ma_browse “www.csmekan.com” > : Girilen url yi oyun içerisi bir pencerede açar.

 • ma_burn ma_burn “player,play,1234567,12345″ > : Oyuncuyu 30 saniye boyunca yakar.

 • ma_cexec ma_cexec “player,play,1234567,12345″ “name player”> : Hedef oyuncunun konsoluna girilen komutu uygular.

 • ma_cexec_all ma_cexec_all “quit” > : Tüm oyunculara konsollarına girilen komutu uygular.

 • ma_cexec_ct ma_cexec_ct “quit” > : Tüm ct lerin konsollarına girilen komutu uygular.

 • ma_cexec_spec ma_cexec_spec “quit” > : Tüm speclerin konsollarına girilen komutu uygular.

 • ma_cexec_t ma_cexec_t “quit” > : Tüm t lerin konsollarına girilen komutu uygular.

 • ma_chat ma_chat “merhaba admin” | ‘u’ – @ merhaba admin > : Adminler arası özel yazışma sağlar. Ayrıca “u”(takım mesajı) dan “@ merhaba admin” şeklindede yazılabilir.

 • ma_color ma_color “player” red 5 green 5 blue 5 alpha 50> : değerlerine göre oyuncunun rengini değiştirir.

 • ma_csay ma_csay “Merhaba” | ‘y’ – @@@ Merhaba : Adminin ekranın ortasında mesaj göndermesini sağlar.Say dan yani ‘y’ den “@@@ ” şeklinde kullanılabilir. Konsoldan yazıldığında yazan adminin ismi gizlenir(ADMIN olarak görünür).

 • ma_dropc4 ma_dropc4 > : C4 ü taşıyan t nin c4 ü düşürmesini sağlar.

 • ma_drug1|0> < ma_drug “player” 1|0 > : Oyuncunun ekranını her 1.5 saniyede z koordinatında yamultur. [Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_explode ma_explode > : Bulunulan yerde sesli patlama efekti verir.

 • ma_firebomb1|0> < ma_firebomb “player” 1|0> : Oyuncuyu yürüyen bombaya dönüştürür. [Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_freeze1|0> < ma_freeze “player” 1|0> : Oyuncuyu olduğu yerde dondurur. Silahla ateş etmeye çalıştıklarında, silah ellerinden düşer. [Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_freezebomb1|0> < ma_freezebomb “player” 1|0> : Oyuncuyu yürüyen buz bombasına döndüştürür. [Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_game ma_game > : Geçerli oyunun tanıtımını gösterir.

 • ma_gimp1|0> < ma_gimp “player” 1|0 > : Oyuncuyu iplik haline dönüştürür ve adını gimpphrase.txt den seçer. [Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_give ma_give “player” weapon_awp > : Seçilen oyuncuya seçilen silahı verir.[Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_giveammo ma_giveammo “player” 1 1 200 > : Belirlenen oyuncuya belirlenen kadar kurşun verir.[Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_givecash ma_givecash “player” 16000 > : Belirlenen oyuncuya belirlenen miktar kadar para verir. [Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_givehealth ma_givehealth “player” 100 > : Belirlenen oyuncuya belirlenen miktar kadar hp verir. [Tüm oyuncular için oyuncu ismi yerine "#all" kullanılır]

 • ma_help ma_help > : Bu ekrandaki kodlar ve açıklamalarını verir. Varsayılan olarak ingilizcedir.

 • ma_kick ma_kick “player” > : Oyuncuyu oyundan atar.

 • ma_knives ma_knives > : Bütün silahları yasaklayarak sadece bıçak kullanılmasını sağlar.

 • ma_map ma_map “de_dust2 gt; Yeni bir harita açar.

 • ma_msay ma_msay 1 “player” “Merhaba” > : Verilen saniye kadar amx kutu modu stilinde bir mesaj gösterir. n ile alt satıra geçilir.

 • ma_mute ma_mute “player” 5 “Çenesi düşük” > : Oyuncuyu verilen süre kadar dakika cinsinden susturur. Sonuna Susturma nedeni yazılabilir.

 • ma_noclip ma_noclip “player” > : Oyuncuya ölümsüzlük ve duvarlardan geçebilme özelliği verir.

 • ma_nosnipers ma_nosnipers > : Sniper türü silahları yasaklar.

 • ma_pistols ma_pistols > : Sadece tabancalar kullanılacak şekilde tüm silahları kısıtlar.

 • ma_play ma_play 1 > : Admin menüsündeki/ma_showsounds sesleri çalar.

 • ma_plranks ma_plranks > : Sıralamada olan tüm oyuncuları gösterir.

 • ma_postition ma_position > : Bulunulan konumun X Y Z koordinatlarını verir.

 • ma_psay ma_psay “player” “merhaba” > : Belirlenen oyuncuya belirlenen mesajı gönderir. Ayrıca Say dan veya TeamSay dan (y,u) “@@ player mesaj” şeklinde de gönderilebilir.

 • ma_ranks ma_ranks > : Tüm oyuncuların sıralamasını gösterir. Ayrıca bir oyuncuyu Top10-Top tan çıkarmak için “ma_resetrank “player” şeklinde kullanılır.

 • ma_rates ma_rates > : Oyuncuların rate, cl_updaterate ve cl_cmdrate bilgilerini listeler.

 • ma_rcon ma_rcon sv_alltalk 1 > : Konsoldan bir rcon komutu girmenizi sağlar. Yan etkisi olarak sonucunun ne olduğunu yazmaz.

 • ma_restrict takım başına izin verilen adet> < ma_restrict weapon_m4a1 > : Silahı takım başına verilen adet kadar kısıtlar. Tüm silahları kısıtlamak için “ma_restrictall” tüm kısıtlamaları kaldırmak için “ma_unrestrictall”.

 • ma_saveloc ma_saveloc > : Geçerli konumu kaydeder ve diğer oyuncuları buraya ışınlamanıza olanak sağlar.

 • ma_say ma_say “Merhaba” > : Oyundaki tüm oyunculara admin mesajı göndermeyi sağlar. Oyun içerisinde say dan (y) “@ MESAJ” şeklinde de kullanılabilir.

 • ma_setcash ma_setcash “player” 16000 > : Oyuncunun parasını verilen miktara dönüştürür.

 • ma_sethealth ma_sethealth “player” 100 > : Oyuncunun hp sini verilen değere dönüştürür.

 • ma_setnextmap ma_setnextmap “de_dust2″ > : Sonraki haritayı ayarlar.

 • ma_setskin ma_setskin “player” skinadı > : Oyuncunun takım içi tipini değiştirir.

 • ma_settings ma_settings > : Kayıtlı oyuncu seçeneklerini, ışınlama konumlarını ve hasar seçeneklerini gösterir.

 • ma_shotguns ma_shotguns > : Sadece pompalı silahlar kullanılmak üzere tüm silahları kısıtlar.

 • ma_showrestrict ma_showrestrict > : Tüm silahları ve kısıtlama durumlarını gösterir.

 • ma_showsounds ma_sounds > : Tüm oynatılabilecek sesleri gösterir.

 • ma_slap ma_slap “player” > : Oyuncuyu verilen değer kadar tokatlar. Değer kısmı boş ise “0″ yani hasar verilmeden tokatlanır.

 • ma_slay ma_slay “player” > : Oyuncu eğer yaşıyorsa öldürür.

 • ma_spec ma_spec “player” > : Oyuncuyu spectators(izleyici) konumuna alır.

 • ma_spray ma_spray > : Yakındaki bulunan oyuncuların spreylerini gösterir ve bir menü ile seçenekler sunar.

 • ma_swapteam ma_swapteam “player” > : Oyuncunun takımını değiştirir. Ayrıca oyuncunun takımının round sonunda değişmesi için “ma_swapteam_d “player” ” kullanılır.

 • ma_takecash ma_takecash “player” 5000 > : Oyuncudan belirlenen değer kadar para çalar.

 • ma_takehealth < ma_takehealth “player” 50 > : Oyuncudan belirlenen değer kadar hp alır.

 • ma_teleport ma_teleport “player” 1 2 3 > : Daha önceden kaydedilen bir konuma oyuncuyu ışınlar ya da verilen x y z koordinatlarına göre ışınlar.

 • ma_timebomb <1|0> < ma_timebomb “player” 1 > : Oyuncuyu yürüyen zamanlı bombaya dönüştürür.

 • ma_timeleft ma_timeleft > : Server konsolunda kalan süreyi gösterir.

 • ma_unaban_name ma_unaban_name “player” > : Yasaklı oyuncuyu otomatik ban listesinden kaldırır. NOT: bu oyuncunun banını değil oto. banını kaldırır!

 • ma_unaban_pname ma_unaban_pname “play” > : Kısmi isimli banlamayı otomatik banlama listesinden kaldırır. NOT: bu oyuncunun banını değil oto. banını kaldırır!

 • ma_unakick_ip ma_unakick_ip “192.168.1.1″ > : Otomatik banlanacak ip ler listesinden verilen ip yi kaldırır.

 • ma_unakick_name ma_unakick_name “player” > : Otomatik banlanacak isimler listesinden verilen isimi kaldırır.

 • ma_unakick_pname ma_unakick_pname “play” > : Kısmi isimli otomatik kicklenecekler listesinden verilen kısmi isimi kaldırır.

 • ma_unakick_steam ma_unakick_steam “1234567″ > : Steam id sine göre otomatik kick atılacak listesinden verilen id yi kaldırır.

 • ma_unban ma_unban “?192.168.1.1?” | ma_unban “?666:66:66?” > : Oyuncunun banını kaldırır. NOT: kaldırılacak ip veya steam id nin başına ve sonuna “?” konmalı.

 • ma_users ma_users > : Oyundaki oyuncuların bilgilerini gösterir. Ip adresi, steam id si kullanıcı adı vs vs.

 • ma_vote ma_vote ?now? de_dust2 > : Map sonu, round sonu ya da hemen olmak üzere 10 haritaya kadar oylama yapılmasını sağlar.

 • ma_votecancel ma_votecancel > : Adminin geçerli oylamayı iptal etmesini sağlar.

 • ma_voteextend ma_voteextend > : Harita süresinin uzatılmasını oylar.

 • ma_votequestion ma_votequestion “Nasılsınız?” iyi kötü “idare eder” : Soru ve cevaplarına göre oylama yapılmasını sağlar.

 • ma_votercon ma_rconvote “Alltalk açılsın mı?” “sv_alltalk 1″ : Verilen rcon komutunun oylamasını yapar.